گوگرد

تصویر  گوگرد

گوگرد (Sulphur) یا با نماد شیمیایی S نام یک عنصر شیمیایی است که بیشتر به شکل بلورهای زرد رنگ شناخته شده‌است که به صورت کلوخه، خاکه و گرانول در بسته بندی فله و کیسه در بازار عرضه می شود.

کاربردها

-1گوگرد به صورت آزاد و به صورت ترکیبی موارد مصرف بسیاری دارد ولی بیشترین کاربرد آن برای ساخت ترکیبات شیمیایی و فراورده‌های میانی در چرخه صنعت است.

-2بیشترین مصرف گوگرد در سال‌های پیشین در صنایع کشاورزی و تهیه کودهای فسفاتیک بوده‌است.

-3گوگرد به عنوان ماده از بین برنده قارچ و همچنین ضدعفونی‌کننده و کود به کار می‌رود گوگرد برای تهیه اسید سولفوریک و حشره‌کش‌هانیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

-4گوگرد همچنین برای ساختن چندین نوع کاغذ، ماده سفیدکننده و به عنوان عایقالکتریکی مورد استفاده‌است.

-6سولفاتها در کاغذهای شستشو و خشک‌بارکاربرد دارند.

-7گوگرد در ساخت کبریت و در باروت و لوازم آتش‌بازی نیز به‌کار گرفته می‌شود.

-8 تیوسولفات آمونیوم یا سدیم به عنوان عامل ثابت‌کننده در عکاسی کاربرد دارد.

-9 سولفات منیزیم می‌تواند به عنوان ماده ضد خشکی و ملین که یک مکمل منیزیم گیاهی است به کار گرفته شود.[