محوطه ی کالا

تصویر  محوطه ی کالا

دارای محوطه با رعایت بالاترین استاندارد نگهداری کالا های خطر ناک به مساحت 17 هکتاردر دوفاز 7 هکتاری و ده هکتاری وبا تجهیزات مورد نیاز پایه از جمله 2 دستگاه ریچ استاکر 1 دستگاه امپیتی استاکر ,6دستگاه لیفتراک و دارای واحد اتش نشانی اختصاصی همراه با خودروی اتش نشانی و همچنین خودروی پیشرو میباشد