قیر 85/100

Bitumen 85/100

کاربرد اصلی این محصول در ساخت جاده در مناطق سرد است.

این نوعی از قیر است که در طول فرآیند اکسیداسیون تحتانی خلا (the تولید feedstock که از باقیمانده برج تقطیر در پالایشگاه نفت خلا استخراج می‌شوند)در واحدهای تولید قیر تامین می‌شود. که در آن نقطه نفوذ (نوع تست برای نشان دادن سختی of)بین ۸۵ - ۸۵ قرار می‌گیرد.