قیر 40/50

Bitumen 40/50

کاربرد اصلی این محصول استفاده در راه سازی مناطق استوایی است.

قيري است كه از طريق انجام فرآيند هوادهی بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قير سازي به دست مي آيد و درجه نفوذپذيري آن (تعيين مقدار سفتي قير) آن بين 40 تا 50 باشد.
كاربرد: عمده ترين كاربرد متداول اين محصول در مناطق گرمسيري می باشد.