کود اوره 46%:

urea

کود اوره از مشهورترین کودهای ازته می باشد و برای اغلب گیاهان بویژه غلات ، کود مناسبی بشمار می آید ، هیچ باقیمانده نمکی در خاک باقی نمی گذارد و غلظت املاح خاک را تغییر نمی دهد .

مزایای استفاده از کود اوره:

  1. کود اوره بخاطر وجود 46% نیتروژن و تجزیه بالا به کاهش هزینه های حمل و نقل بیش از دیگر فرم های خشک شده نیتروژن کمک میکند به طور کلی اوره نیتروژن بیشتری را با کمترین هزینه تولید میکند.

2- کود اوره 46% باعث سرعت در به عمل رسیدن محصول میشود.

3- کود اوره باعث کاهش میزان  تولید  آلاینده های محیط زیست میشود.

4- اوره میتواند به هرنسبتی با سایرکوها ترکیب شود.

- کود اوره 46% به شکل های پريل PRILLED) (و گرانول(GRANULAR) عرضه می شود..